UBTECH

Description

UBTECH е глобална водеща компания в областта на изкуствения интелект и хуманоидна роботика, основана през 2012 година. Родена от водещи пробиви, направени за първи път през 2008 година в областта на цифровите сервомотори – основната част, която позволява на хуманоидните роботи да се движат, UBTECH е развила своите способности за научноизследователска дейност, дизайн, разработка, производство, продажби и маркетинг по света, за да успешно пусне на пазара пълен портфолио от световноизвестни роботи, включително потребителски хуманоидни роботи, роботи за предприятия и роботи за развиване на STEM умения за деца у дома с JIMU Robot и в класната стая чрез UBTECH Education.

EN

UBTECH is a global leading AI and humanoid robotics company founded in 2012. Born out of industry-leading breakthroughs first made in 2008 to digital servos –the core part that enables humanoid robots to move –UBTECH has grown its worldwide research, design, development, manufacturing, sales, and marketing capabilities to successfully launch an entire portfolio of world-class robots, including consumer humanoid robots, enterprise service robots, and STEM skill-building robots for kids at home with JIMU Robot and in the classroom through UBTECH Education.